Onze partners

Ferm’ Eline werkt samen met zorginstellingen die de verantwoordelijkheid dragen voor de begeleiding en de concrete therapie van de jongeren of jongvolwassenen die in de Ferm’ Eline in verblijven. Om een waardevolle invulling van dit verblijf mogelijk te maken, doet de VZW een beroep op een lokaal netwerk van betrokken organisaties.

Zorginstellingen

Emmaüs 

Emmaüs biedt gezondheids- en welzijnszorg aan:

    • van hoogstaande kwaliteit en deskundigheid.
    • vanuit een christelijke inspiratie.
    • op maat van en in overleg met de zorgvrager.
    • tegen een betaalbare prijs.
    • met bijzondere aandacht voor de meest zorgbehoevenden.

 
Emmaüs heeft en geeft zin in zorg: de organisatie en de zorg getuigen van gastvrijheid, openheid, gelijkwaardigheid, kwaliteit en solidariteit. 

Zorggroep Multiversum 

Multiversum staat voor gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg in de Antwerpse regio voor mensen met een ernstige psychische aandoening.

Multiversum biedt professionele zorg via diverse zorgvormen en in overleg met partners uit hun netwerk.

Multiversum werkt vanuit een christelijke inspiratie en staat open voor andere levensbeschouwingen en overtuigingen.

De afdeling mArquee richt zich naar jongeren van 16 tot 25 jaar met psychische problemen waarbij hun ontwikkeling verstoord is geraakt. Van bij de start van de behandeling wordt sterk ingezet op gedeelde zorg en wordt het netwerk van de jongere intensief betrokken.

Ben je een zorginstelling en word je graag partner?

Neem contact op met Kris via kris@ferm-eline.be of via +32 (0)478 28 40 92

Lokale partners

De Ferm’ Eline biedt aan de jongeren en hun begeleiders een lokaal netwerk van betrokken organisaties aan die kunnen helpen bij de invulling van een kwaliteitsvolle en zinvolle tijdsbesteding, dichtbij de natuur en de dieren.