Waarom?

Wie is Eline?

Eline, de allerliefste tweelingzus en dochter, een echte vriendin, een wereldverbeteraar en een speelvogel met sterke ideologie. Eline leefde intens, puur, super (ge)lief(d) en ze blonk in alles uit. Eline gaf aan iedereen kansen en in het bijzonder aan de meest kwetsbaren.

Eline leefde zonder filter en met open geest, negeerde de grote vragen niet en ging met open vizier op zoek naar (soms onbestaande) antwoorden.

Voor Eline moest alles altijd goed en perfect zijn. Het besef dat de wereld verre van perfect is, was bijzonder moeilijk voor haar om te aanvaarden. In februari 2018 ging voor haar plots het licht uit. Een diepe depressie overviel haar maar ze vocht keihard terug. Ze wilde het taboe rond psychische kwetsbaarheid doorbreken. Stilaan kreeg ze haar depressie onder controle maar een paniekaanval in juni 2019 nam haar mooie leven af, ze was toen net 23 jaar. 

Eline heeft de wereld onmiskenbaar een stukje verbeterd en blijft velen inspireren. Haar grootste passie ‘zorgen voor’ willen we verder zetten in Ferm’ Eline.

"Er is zoveel schoonheid, er is zoveel verdriet. Beiden zijn er om te koesteren, maar ge moogt niet verzwelgen noch in schoonheid, noch in verdriet."
- Eline Moeremans

Ontstaan

Een oude boerderij in de omgeving van Vielsalm, gekocht om terug te verkopen en toch voelde het alsof we hier iets mee moesten doen. Verbonden blijven met Eline, haar idee – het taboe rond psychische kwetsbaarheid te doorbreken – verder zetten en haar grootste passie ‘zorgen voor’ uitdragen. We bekeken de opties en dachten na over hoe we deze droom in werkelijkheid konden omzetten. Het idee van Ferm’ Eline werd geboren.

Onze missie

Missie

De vzw Ferm’ Eline neemt en ondersteunt initiatieven die ervoor zorgen dat de mentale gezondheidszorg evenveel aandacht én middelen krijgt als de lichamelijke gezondheidszorg.

In het bijzonder streeft de vzw ernaar om het mentaal welzijn en de bescherming van kwetsbare jongeren en jongvolwassenen onder de aandacht te brengen en om elk taboe daarrond te doorbreken. Tevens wil de vzw in de Ferm’ Eline hulpverleners, jongeren en jongvolwassenen een plaats bieden om innovatieve trajecten en alternatieve therapieën naast de klassieke gezondheidszorg en jeugdzorg te faciliteren.

Visie

Ferm’ Eline is een inclusieve, warme, veilige en toegankelijke plaats voor kwetsbare jongeren of jongvolwassenen waar het vinden van heling en rust in de natuur van de Ardennen en dichtbij dieren centraal staat. Het is een plek waar jongeren in transitie herbronnen en zich verder kunnen ontwikkelen samen met de mensen die voor hen belangrijk zijn.

Hiervoor werkt de vzw samen met verschillende instellingen uit de geestelijke gezondheidszorg en de bijzondere jeugdzorg.

De vzw wil tevens alle actoren (de overheid, het wetenschappelijk onderzoek, het onderwijs, de brede bevolking) betrekken bij haar missie en visie opdat:

    • Jongeren met een mentale kwetsbaarheid en hun omgeving op meer begrip en aangepaste zorg kunnen rekenen.
    • Er een draagvlak wordt gecreëerd voor het zoeken naar de gepaste zorg en hulp voor mentaal  kwetsbare jongeren en jongvolwassenen.
   •  

Waarden

Om deze visie te realiseren, staan de volgende waarden centraal voor de vzw Ferm’ Eline:

    • Vanuit een open ingesteldheid zonder te oordelen.
    • Met aandacht voor kleinschaligheid en het huiselijk karakter.
    • Met focus op rust vinden in en zorgen voor de natuur.
    • Vanuit gelijkwaardigheid en met respect voor de andere en de omgeving.
    • Inclusief.
    • Met oog voor het natuurlijke en het dichte netwerk van de jongere zelf en zoveel  mogelijk in samenwerking met de directe omgeving van de jongere.
    • Waarbij veiligheid en een kwalitatieve begeleiding door een zorginstelling voorop staan.
   •  

Wat doen we?

Ferm’ Eline gelooft sterk dat het aanbieden van therapie in een natuurlijke omgeving een tastbare impact kan hebben op het mentale welzijn. Dit sluit feilloos aan bij de sterke basis aan wetenschappelijke literatuur, waaruit blijkt dat een natuurlijke omgeving zowel protectief als helend werkt bij psychische problemen. Ferm’ Eline stelt daarom de boerderij in Vielsalm ter beschikking van zorginstellingen die kwetsbare jongeren opvangen. De Ferm’ Eline staat zelf niet in voor de begeleiding en de concrete therapie van de jongeren of jongvolwassenen die in Ferm’ Eline verblijven, maar doet hiervoor beroep op toonaangevende zorginstellingen die de missie, visie en waarden van Ferm’ Eline onderschrijven. Een aanvraag voor een verblijf in de Ferm’ Eline, verloopt altijd via een zorginstelling. 

Ferm’ Eline neemt ook een faciliterende rol op om haar lokaal netwerk van betrokken organisaties in te zetten voor een waardevolle invulling van het verblijf op Ferm’ Eline. 

Tot de concrete activiteiten waarmee de doelstellingen van de vzw worden verwezenlijkt, behoren onder meer:

    • De Ferm’ Eline renoveren, uitbouwen en onderhouden en eveneens de opvang van jongeren en jongvolwassenen in de Ferm’ Eline ondersteunen;
    • Wetenschappelijk onderzoek in de Ferm’ Eline faciliteren door pilootprojecten te ondersteunen zoals time-in, JIM (jouw ingebrachte mentor) en de helende werking van natuur.
    • Acties organiseren (zoals o.m. benefietconcerten, poëzieavonden, natuurwandelingen, boerderijkampen, samenwerkingen met de lokale gemeenschap, congressen, …) om fondsen te werven voor het onderhoud van het gebouw, de tuin en voor de werking van de vzw.
    • Initiatieven nemen rond sensibilisering voor het mentale welzijn van jongeren via verschillende kanalen.
    • Activiteiten organiseren om de verbondenheid tussen de leden en het draagvlak van de vzw te vergroten.

De VZW

De raad van bestuur

De raad van bestuur bestaat uit een diverse groep van professionals en ervaringsdeskundigen met een passie voor het ondersteunen van mentaal kwetsbare jongeren. Hieronder vindt u een korte introductie van de individuele bestuursleden en hun rol binnen de organisatie. Sebastiaan Moeremans (voorzitter), Kris Moeremans (dagelijks bestuurder), Sofie Vorsselmans (penningmeester), Roosmarijn Smits (Bestuurder), Bruno Laforce (Bestuurder), Céline Wessa (Bestuurder), Manu De Bruyn (Bestuurder), Stijn Vandyck (Bestuurder)

De algemene vergadering

De stichtende leden van de algemene vergadering zijn: Ana VAN LIEDEKERKE, Annelies VAN HOOFSTAT, Bruno LAFORCE, Elke VAN GOMPEL, Joris MOEREMANS, Kate KERKHOFS, Kris MOEREMANS, Pierre THIRIAR , Piet MEEUS, Roosmarijn SMITS, Sebastiaan MOEREMANS, Sofie VORSSELMANS, Stien HARDY en Stijn VANDYCK.

De statuten

Een uittreksel van de statuten van de VZW Ferm’ Eline werden op 6 maart 2023 gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.