Steun Ons

Welkom op de donatiepagina van Ferm'Eline! Hier kan je bijdragen aan ons project om kwetsbare jongeren en jongvolwassenen een veilige en helende omgeving te bieden in de prachtige Ardennen. Maar daarvoor hebben we jouw hulp nodig. Jouw donatie kan een wereld van verschil maken in het leven van deze jongeren en bijdragen aan hun herstel. Hieronder vind je meer informatie over onze donatiecampagnes en hoe je kunt bijdragen. Bedankt voor jouw steun!

Elke gift, hoe klein ook, is meer dan welkom! De Koning Boudewijnstichting verleent haar medewerking aan het project. Giften vanaf 40 € per jaar aan de Stichting geven aanleiding tot een belastingvermindering van 45% op het werkelijk gestorte bedrag (artikel 145/33 WIB). Stort daarvoor op de projectrekening van de vzw Ferm’ Eline, beheerd bij de Koning Boudewijnstichting, op rekening BE10 0000 0000 0404 – BIC: BPOTBEB1 van de Koning Boudewijnstichting met gestructureerde mededeling 623/3815/00002 of doneer via onderstaande link:

Dank aan onze sponsors

Dank aan onze fantastische sponsors! Jullie steun maakt het mogelijk voor Ferm'Eline om jongeren en jongvolwassenen met psychische kwetsbaarheden te helpen en om ons mooie project verder te ontwikkelen.