Blog
WWF en Be Planet maken onze Ferm’ Eline nog groener!

WWF en Be Planet maken onze Ferm’ Eline nog groener!

WWF België en Be Planet steunen Ferm’ Eline dat contact met natuur en dieren een heilzame werking heeft!

Dankzij het WWF en het ‘Fonds Natuur bij ons!’ konden we een groot deel van de kerstbomenplantage laten rooien en frezen en een stevige schapenomheining plaatsen.

Nu ligt de weg open naar het ontwikkelen van een meer biodivers en meer duurzaam domein, waar voldoende ruimte is voor inheemse bomen en struiken, insecten en vogels!In het najaar gaan we alvast aan de slag met het planten van inheemse bomen en struiken!