Blog
Ferm’ Eline, het project dat Céline nauw aan het hart ligt

Ferm’ Eline, het project dat Céline nauw aan het hart ligt

Onlangs werd één van onze bestuurders, Céline Wessa, door het Universitair Psychiatrisch Centrum Duffel geïnterviewd over haar engagement bij de Ferm’ Eline, het resultaat lees je hier:

In het hart van de Ardennen kom je Ferm’ Eline tegen. Een boerderij waar kwetsbare jongeren kunnen ademen op het ritme van de aarde. Het staat in schril contrast met de ontstaansreden. Een diepe depressie nam Eline in 2019 het leven af. Sinds kort leeft ze verder in de boerderij die haar familie en vrienden uit de grond stampen. Ook Céline Wessa, arts in opleiding en onderzoeker in het Universitair Psychiatrisch Centrum Duffel, vindt er haar geluk.

“Aan Eline had deze plek heling kunnen geven. Haar opname in de psychiatrie heeft ondanks alle inzet en goede intenties geen rust gegeven. Ze wilde psychische kwetsbaarheid uit de taboesfeer halen. Op deze plek leeft ze verder.”

Nu is het nog een ruwe diamant, maar straks moet de boerderij een warme en veilige plek zijn voor kwetsbare jongeren of jongvolwassenen.

“Ik heb zelf ook een bijzondere kijk op psychiatrische zorg. Soms zijn alternatieve omgevingen nodig om mensen met psychische gevoeligheden te helpen. Het is bewezen dat wie in het groen woont, gelukkiger is.”

Natuur als buddy is dan ook het motto van Ferm’ Eline: heling en rust vinden in de natuur. Daarvoor werken ze samen met lokale partners. “Bij de herder of de natuurgids kunnen kwetsbare jongeren vooral jongere zijn. Hier voelen ze zich ‘normaal’.”

Voor de invulling van het zorgaanbod kan de vzw rekenen op onder meer Jeugdzorg Emmaüs, waarmee ze recent een samenwerkingsakkoord sloot. “Ze helpen ons met de plannen en schenken ons heel wat materiaal. Ferm’ Eline is voor hen nu een vaste uitvalsbasis. Maar we willen ons ook richten tot jongeren uit de geestelijke gezondheidszorg.”

Beluister ook zeker podcast: https://soundcloud.com/upc-duffel/fermeline

Bron: https://www.upcduffel.be/fermEline